Posted by: liceultv | 15 March 2010

Oferta Educationala 2009 – 2010

Oferta educationala 2009 – 2010

–          4  CLASE   MATEMATICĂ –

INFORMATICĂ

–          1  CLASĂ  STIINTE   ALE  NATURII

–          1  CLASĂ  ŞTIINŢE   SOCIALE

MEDII  ADMITERE ÎN ANUL ŞCOLAR 2008/2009:

 • MATEMATICĂ  INFORMATICĂ

PRIMA MEDIE        9.51

ULTIMA MEDIE      8.11

 • FILOLOGIE

PRIMA MEDIE        9.49

ULTIMA MEDIE      8.26

 • ŞTIINŢE   SOCIALE

PRIMA MEDIE        9.38

ULTIMA MEDIE      8.24

PROGRAMUL ZILNIC

8.00 – 14.00

PAUZA MASĂ: 30 MINUTE (10.45 – 11.15)

Clasele de matematică informatică obţin la sfârşitul liceului atestat profesional în informatică

Performanta si proiecte

 • premii la olimpiadele şcolare la nivel de sector şi municipiu la: matematică, economie, istorie, biologie şi educaţie fizică şi sport (baschet, handbal, şah fotbal, cros, volei, tenis de masă)
 • premii la diferite concursuri şcolare şi extraşcolare: sesiuni de comunicari ştiinţifice municipale şi naţionale, festivaluri, întreceri sportive şi de agrement
 • excursii în ţară şi străinătate
 • implicarea în numeroase proiecte şi programe în colaborare cu: I.S.M.B, C.C.D, ONG-uri, A.N.A, A.O.R., D.T.S.M.B, Comunitatea Locală Sector 6 (Primarie, Poliţie, Jandarmerie, M.Ap.N):
  • Ø FUN CLUB “HANDS ON SCIENCE”
  • Ø GLOBAL TEENAGER PROJECT
  • Ø CLUBUL EUROPEAN
  • Ø “Reabilitare urbană” – proiect în derulare cu Primăria Sector 6 si
  • Ø “OPTIUNE ACCES LA SUCCES” –colaborare cu Agenţia Naţională Antidrog
  • Ø CERC OLIMPIC – în colaborare cu Academia Olimpică Română Filiala Bucureşti

CADRE DIDACTICE

Liceul nostru are un număr de 49 cadre didactice, dintre care:

–         4 DOCTORI

 • Filologie
 • Matematica
 • Economie
 • Educatie fizică şi sport

–         1 DOCTORAND

 • istorie

–         7 MASTERAT

–   13   GRADATII DE MERIT

–         22  GRADUL DIDACTIC  I

C.D.S -ul ţine cont şi răspunde integral dorinţelor elevilor de dezvoltare pe domeniile de interes ale acestora.

♦Procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat 100%

♦Procentul de admitere în învăţământul superior este de 100%

BAZA MATERIALA

 • 3 laboratoare de informatică dotate cu PC pt. fiecare elev, conectate la internet
 • 2 laboratoare de fizică dotate cu PC, cu plăci de achiziţie de date conectate în reţea, videoproiector, tablă ineractivă, truse de fizică pt. grupele de elevi
 • 1 laborator de biologie dotat cu PC, videoproiector, tablă interactivă, soft educaţional, microscoape şi preparate microscopice, mulaje, planşe, atlase
 • 1 laborator chimie dotat cu PC cu placă de

achiziţie de date, tablă interactivă, truse de

chimie, videoproiector

 • 1 cabinet de istorie dotat cu PC conectat la

internet, soft educaţional, TV, DVD

 • 1 cabinet de geografie dotat cu PC, soft

educaţional, TV, DVD, atlase, hărţi

 • 4 cabinete de lb. străine (2 lb. Franceză, 2 lb. Engleză) dotate cu PC conectate la internet, sisteme multimedia: Sisteme Home Cinema, DVD-uri, TV, minibilioteci, radiocasetofoane
 • 1 cabinet de asistenţă psihopedagogică şi

orientare şcolară şi profesională

 • 1 bibliotecă dotată cu PC conectat la internet
 • 1 cabinet medical
 • 1 cabinet de stomatologie
 • terenuri de sport: fotbal/handbal, volei,

baschet

 • teren fotbal-tenis pe suprafaţă sintetică
 • pistă atletism

–          1 sală de festivităţi

In proiect:

– 1 sală de sport olimpică

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: